KURS PROGRAMI

 

03 Mayıs Perşembe        
         
  08:00 08:10   Açılış Konuşması
         
  08:10 09:50   Oturum Başkanları : Serdar Turhal , Ömer Günal  
         
  08:10 08:30   Hepatosellüler karsinom tanısında genetik biyobelirteçler
        Pınar Ata
  08:30 08:50   Hepatosellüler kanserde görüntülemenin tanıdaki değerini nasıl arttırabiliriz?
        Bülent Acunaş
  08:50 09:10   HCC’de sistemik tedaviler
        Umut Kefeli
  09:10 09:30   HCC hastalarında viral hepatit tedavileri
        Feyza Gündüz
  09:30 09:50   Patalog için tanıda zorluklar
        Çiğdem Çelikel
         
  09:50 10:05   Kahve Molası
         
  10:05 11:45   Oturum Başkanları : Tanju Yusuf Erdil , Feyyaz Baltacıoğlu , Mustafa Adlı
         
  10:05 10:25   HCC ablasyonlarında zor vakalar ve çözüm yolları
        Ruslan Asadov
  10:25 11:05   Hepatosellüler karsinoma hastalarında Transarteriyal Y90 radyoembolizasyonun ve transarteriyal kemoembolizasyonun rolü
        TACE
        Feyyaz Baltacıoğlu
        TARE
        Tunç Öneş
   11:05 11:25   Hepatosellüler kanserde cerrahi rezeksiyon
    Cem İbiş
  11:25 11:45   Transplantasyon hasta seçimi
    Ender Dulundu
         
  11:45  12:00    Kahve Molası  
   
12:00  13:00    Öğle yemeği oturumu 
    Oturum Başkanı : Feyza Gündüz
       
        Hepatosellüler kanserde multidisipliner yaklaşımın önemi – vaka tartışması 
        Mustafa Adlı , Feyyaz Baltacıoğlu , Ender Dulundu
        Cem İbiş , Ömer Fatih Ölmez , Tunç Öneş
       
  13:30      Oturum Başkanları : Mehmet Fatih Can , Ender Dulundu 
     
        Seul Ulusal Üniversitesinden canlı yayın laparoskopik karaciğer rezeksiyonu
      Ho-Seong Han