BİLİMSEL PROGRAM

4 Mayıs 2018 Cuma        
         
  08:00 08:15   Açılış Konuşmaları
  08:15 08:45   İntraoperatif ultrasanografi eşliğinde canlıdan canlıya karaciğer nakli
        Prof. Masatoshi Makuuchi
         
  08:45 11:05   Hepatosellüler Karsinom
        Oturum Başkanları : Yaman Tokat , Sacit Çoban 
  08:45 09:05   Hepatosellüler karsinom gelişiminde moleküler yolaklar
        Pınar Ata
  09:05 09:25   HCC tedavisinde lokal ablasyon tedavilerinde güncel durum
        Ruslan Asadov
  09:25 10:05   Hepatosellüler karsinomda 
        Transarteriyel kemoembolizasyon?
        Feyyaz Baltacıoğlu
        Mikrosfer embolizasyonu?
        Tunç Öneş
  10:05 10:25   Karaciğer kanserlerinde yeni kombinasyon tedavileri
        Dan G. Duda
  10:25 10:45   Hepatosellüler kanserde cerrahi rezeksiyon. Hasta seçimi ve sonuçlar
        Sacit Çoban
  10:45 11:05   Güncel bilgiler ışığı altında HCC’de kime karaciğer nakli yapmalıyız?
        Yaman Tokat
         
  11:05 11:20   Kahve Molası
         
  11:20 12:20   HPB Potpuri 1
        Oturum Başkanları : İlgin Özden , Fatma Ümit Malya 
  11:20 11:40   Kolesistektomi sırasında veya sonrasında raslantısal saptanan safra kesesi kanserlerinde cerrahi yaklaşım
        Mehmet Ali Uzun
  11:40 12:00   Hilar kolanjiokarsinomda yaklaşımlar
        Norihiro Kokudo 
  12:00 12:20   Major abdominal cerrahide perioperatif beslenmenin önemi
        Rasim Gençosmanoğlu
         
  12:20 13:30   Öğle Yemeği
         
  13:30 16:10   Pankreas Tümörleri
        Oturum Başkanları : Ahmet Çoker , Pelin Bağcı , Ali Emre Atıcı  
  13:30 13:50   Pankreas kanserinde cerrahi : Ne durumdayız? Nereye doğru gidiyoruz?
        Kyoichi Takaori
  13:50 14:10   Pankreas kanserini durdurmak , engellemek mümkün mü? 
        Dan G. Duda
  14:10 14:30   Pankreasın kistik tümörleri : rezeke edelim mi? etmeyelim mi?
        Roberto Salvia
  14:30 14:50   Pankreasın kistik lezyonları : cerrahi veya takip kararında görüntülemenin rolü
        Bülent Acunaş
  14:50 15:10   Pankreasın kistik lezyonları : Farklı histotiplerin görüntüleme ve farklı özelliklerinin değerlendirilmesi
        Roberto Salvia
  15:10 15:30   Pankreatektomi sonrası pankreatik fistüllerin önlenmesinde ve şiddetli kanamasının yönetiminde stratejiler
        Ahmet Çoker
  15:30 15:50   Non fonksiyonel PNET’lerde laparoskopik cerrahi
        Yoo-Seok Yoon
  15:50 16:10   Pankreatik nöroendokrin tümörlerde patolojik sınıflamanın prognoz ve hasta yönetimine etkileri
        Volkan Adsay
         
  16:10 16:25   Kahve Molası
         
  16:25 18:05   Minimal İnvazif HPB cerrahisi
        Oturum Başkanları : Ender Dulundu , Kerem Tolan
  16:25 16:45   Hepatopankreatobiliyer cerrahide Laparoskopik ve Robotik cerrahinin yeri
        Mehmet Fatih Can
  16:45 17:05   Laparoskopik karaciğer rezeksiyonunda güncel durum
        Ho-Seong Han
  17:05 17:25   Minimal invazif cerrahi? Altta yatan ve fark edilmeyen gerçek
        Guido Torzilli
  17:25 17:45   Florasan eşliğinde karaciğer cerrahisi
        Norihiro Kokudo
  17:45 18:05   Önce arter yaklaşımı ile kaudal yaklaşımlı distal pankreatektomi
        Kyoichi Takaori
         
5 Mayıs 2018 Cumartesi        
         
  08:30 10:30   Kolorektal kaynaklı metastatik karaciğer tümörleri
        Oturum Başkanları : Ahmet Balık , Mehmet Ali Ustaoğlu , Metin Tilki
  08:30 08:50   Karaciğer metastazlarında rezektabiliteyi nasıl arttırabiliriz?
        Cumhur Yeğen
  08:50 09:10   Unrezektabl metastatik kolorektal kanserlerde birinci kuşak sistemik tedaviler
        Fatih Selçukbiricik
  09:10 09:30   R1 vasküler karaciğer cerrahisi
        Guido Torzilli
  09:30 09:50   Unrezektabl metastatik kolorektal kanserlerde ikinci kuşak ve daha ileri sistemik tedaviler
        Ahmet Bilici
  09:50 10:10   Senkron multipl ve bilobar kolorektal kaynaklı karaciğer metastazlarında cerrahi sonuçlar
        Ender Dulundu
  10:10 10:30   Kolorektal kaynaklı karaciğer metastazları için lokal ablasyon yöntemleri eşliğinde karaciğer rezeksiyonu
        Metin Tilki
         
  10:30 10:50   Kahve Molası
         
  10:50 12:50   Kolorektal dışı gastrointestinal maligniteler HPB Potpuri II
        Oturum Başkanları : Cumhur Yeğen , Fulden Yumuk , Muharrem Battal
  10:50 11:10   HPB malignitelerinde prognostic faktörler
        Ho-Seong Han
  11:10 11:30   Karaciğer cerrahisi öncesi perioperatif risk değerlendirmesi
        Serdar Topaloğlu
  11:30 11:50   GIST tümörlerinde sistemik tedaviler
        Mesut Şeker
  11:50 12:10   Non kolokteral , non nöroendokrin karaciğer metastazlarında cerrahi
         Ömer Ünalp
  12:10 12:30   Metastatik mide kanserinin sistemik tedavilerinde ilk basamaktan sonra ne var
        Faysal Dane
  12:30 12:50   HPB hastalarının tanı ve tedavilerinde endoskopik ultrasonografinin yeri
        Ömer Günal
         
  12:50 14:00   Öğle Yemeği
         
  14:00 16:10   Karaciğer Transplantasyonu
        Oturum Başkanları : Sezai Yılmaz , Gürkan Öztürk
  14:00 14:20   Karaciğer nakil hastalarında immünsüpresyon stratejileri 
        Sezai Yılmaz
  14:20 14:40   Organ bağış havuzunun genişlemesi için marjinal karaciğerlerin kullanımı stratejileri
        Burak Işık
  14:40 15:10   Karaciğer nakli sadece karaciğer nakli değildir
        İlgin Özden
  15:10 15:30   Canlıdan canlıya karaciğer naklinde hepatik ven rekonstruksiyonunda Marmara Üniversitesi deneyimi
        Ender Dulundu
  15:30 15:50   Bebeklerde ve çocuklarda akut karaciğer yetmezliği yönetimi
        Engin Tutar
  15:50 16:10   Akut karaciğer yetmezliği olan çocuklarda acil karaciğer transplantasyonunun Prognostik faktörleri ve sonuçları
        Cemalettin Aydın
         
  16:10 16:30   Kahve Molası
         
  16:30 17:30   Video Sunumları
        Oturum Başkanları : Mustafa Kerem , Gültekin Hoş
  16:30 16:45   Laparoskopik anatomik karaciğer rezeksiyonu
        Ho-Seong Han
  16:45 17:00   İnferior vena cava trombuzunda genişletillmiş karaciğer rezeksiyonu
        Norihiro Kokudo
  17:00 17:15   Laparoskopik Whipple ameliyatında pankreatikojejunostomi teknikleri
        Mustafa Kerem
  17:15 17:30   Laparoskopik RAMPS: Nasıl yaparım?
        Yoo-Seok Yoon
  17:30     Kapanış Konuşması