Sayın Meslektaşlarım ,

‘’Marmara Üniversitesi III. Uluslararası Onkoloji ve Cerrahi Günleri” toplantısı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve IASGO işbirliği ile 04 – 05 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu kongrede ağırlıklı olarak hepatopankreatobiliyer sistem ve üst gastrointestinal sistemi içine alan sorunların multidisipliner bakış açısıyla tartışılmasını amaçladık. Çağımızın en önemli sağlık sorunu olan kanser hastalığı ile ilgili disiplinlerin ortak çabası ile oluşturulabilecek çözüm modellerini tartışacağımız bu toplantıda kongre ortamında bir araya gelme, bilimsel, sosyal ilişkilerimizi ve birlikte çalışma kültürümüzü geliştirme imkanı bulacağız. Bilimsel programımızda ilginizi çekeceğine inandığımız konular yerli ve yabancı konusunda uzman çok değerli konuşmacılarının katılacağı kongremizde tartışılacaktır.

Toplantımıza genel cerrahi, gastroenteroloji, onkoloji ve radyolojiden meslektaşlarımızın katılım ve katkılarını bekliyor sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

DR. ENDER DULUNDU
KONGRE BAŞKANI
DR. FAYSAL DANE
KONGRE BAŞKANI